Mestverwerking

Mestscheiding

Wij leveren diversen mestscheiders, zoals hellende zeven, trilzeven en schroefpersen, die geschikt zijn voor alle soorten mest en richten ons met name op bedrijven die een aanzienlijk deel van de dunne, fosfaatarme fractie in de buurt kunnen afzetten. Er wordt gekeken of dat dikke fractie het beste als stapelbaar of als "taai"vloeibaar afgezet kan worden en of dat er vlokmiddel toegepast moet worden of dat we de dunne fractie het beste kunnen laten bezinken na scheiding. Hoe dunner de dunne fractie, hoe sneller en effectiever dit bezink proces verloopt, waarbij de resultaten hiervan bij het gebruik van vlokmiddel zullen benaderen.De keuze voor wel of geen vlokmiddel is o.a. afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare opslag en bestemming van de dunne fractie.

 

Door het gebruik van vlokmidel worden kleine, vaste delen aan elkaar gebonden (gevlokt), en de door ons ontwikkelde, hellende zeef is dan zeer geschikt om die "vlokken" weer te scheiden van vloeibaar. Bij gebruik van vlokmiddel kan het fosfaatgehalte in de dunne fractie ruwweg verlaagt worden met 75-85 % en het stikstofgehalte met 20-50 %. De overgebleven stikstof in de dunne fractie is vrijwel geheel aanwezig in oplossing. De fosfaatreductie in de dunne fractie is hierbij veel hoger dan met bijvoorbeeld een centrifuge. Wanneer er geen vlokmiddel gebruikt wordt zal de verhoging van het fosfaatgehalte in de dikke fractie maximaal 25 % zijn.

 

 

Hieronder staat een schema van een mestscheider

Hieronder een filmpje van de mestscheidingsinstallatie